Workshops

GRITIM-GEDEM Seminar 2020

Organize: Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració-GRITIM (UFP); Grup d'Estudis Demogràfics i de les Migracions-GEDEM (CED)

Venue: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Time: 09:30 - 14:00

El 26 de febrer se celebra la 2ª. edició del Seminari entre el Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració-GRITIM de la Universitat Pompeu Fabra-UFP i el Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions-GEDEM del CED, dirigits respectivament, per Ricard Zapata i Andreu Domingo.

L’objectiu principal del Seminari és el de reunir els membres dels dos grups de recerca -GRITIM-UPF i CED-GEDEM- per planificar la seva col·laboració front a un potencial projecte de recerca.

Del CED, hi participen: Andreu Domingo; Jordi Bayona; Xiana Bueno; Sílvia Gascón; Nachatter Singh i Rocío Treviño.