Workshops

Data Forum on Harmonization and Uses of European Microdata

Organize: Centre d’Estudis Demogràfics, amb el suport de: IPUMS (University of Minnesota); Projecte Integrating research infrastructure for European expertise on inclusive growth from data to policy-InGRID2 (UE-H2020), coordinat per Guy Van Gyes (HIVA Research Institute for Work and Society-KU Leuven)

Venue: Hotel H10 Casanova (Gran Via de les Corts Catalanes, 559), Barcelona

Tot el dia

Els dies 18 i 19 de gener es va celebrar el Data Forum on Harmonization and Uses of European Microdata, organitzat pel Centre d’Estudis Demogràfics (CED) en col·laboració amb IPUMS (Universitat de Minnesota).

InGRID_Bcn_1Participants en el Data Forum

El taller fou patrocinat pel projecte Integrating research infrastructure for European expertise on inclusive growth from data to policy-InGRID2, finançat pel Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (GA núm. 730998).

El Fòrum de Dades va reunir representants d’Instituts Nacionals d’Estadística europeus i d’altres llocs del món, agències internacionals (Eurostat, Eurofound, OECD, ILO, World Bank) i investigadors europeus amb gran experiència en l’ús de les enquestes europees de població activa (EU-LFS).

L’objectiu de la trobada fou:
(i) debatre sobre la viabilitat i les possibilitats d’ integrar les microdades d’aquestes enquestes nacionals en un sistema d’administració d’extractes d’ús científic i global, com la infraestructura de recerca IPUMS.
(ii) aprofundir en el seu ús en l’estudi de la pobresa, la vulnerabilitat social i les condicions de treball i de vida de la població.

El Fòrum va consistir en sis sessions amb quatre presentacions en cadascuna, alternant entre sessions d’usuaris de dades i productors de dades.

InGRID_AlbertAlbert Esteve (CED/IECM)

InGRID_Guy Van GyesGuy-Van-Gyes (HIVA-KULeuven)

InGRID_Steven Ruggles Steven Ruggles (Institute for Social Research and Data Innovation, University of Minnesota)

InGRID_Matt Sobek Matt Sobek (Minnesota Population Center)

InGRID_Participants Sessió del Data Forum

Participants del CED:

Iñaki Permanyer Ugartemendia; Albert Esteve Palós. Data Forum on Harmonization and Uses of European Microdata. Tipus de participació: Comitè Científic.

Joan García Román; Teresa Antònia Cusidó Vallverdú; Iñaki Permanyer Ugartemendia; Albert Esteve Palós. Data Forum on Harmonization and Uses of European Microdata. Tipus de participació: Comitè Organitzador.

Albert Esteve Palós. Integrated European Population Microdata. Tipus de participació: Ponència.

Elena Vidal Coso; Mariona Lozano Riera. Men and women’s working life expectancies in Europe across time: measuring gender gaps and cross-country differences. Tipus de participació: Ponència.