Workshops

Curs ‘Métodos de investigación en Demografía Histórica para el tratamiento de datos censales y parroquiales’ (on-line)

Organize: Centre d’Estudis Demogràfics; ADEH

Venue: Virtual

Tot el dia

+ info

L’objectiu del curs és proporcionar eines per a la construcció de bases de dades agregades i individuals i la seva explotació estadística des d’una òptica transversal (de moment) i/o longitudinal (reconstrucció de línies de vida).

Els mòduls i els docents del curs són:
i) Joana M. Pujades-Mora.- Construcció de bases de dades
ii) Julio Pérez Díaz.- Anàlisi Demogràfica
iii) Joaquín Recaño.- Regressió logística
iv) Sebastián Ruíz.- Sèries temporals
v) Pau Miret.- Event History Analysis.

Col·laboren:
Joaquín Ruiz García; Miquel Valls Fígols; Jaume Vendrell Condeminas.