Other activities

Cerca Conference 2017: Fostering excellence in research for the benefit of society

Organize: Centres de Recerca de Catalunya-CERCA

Venue: Delegació del Govern davant la UE (227, Rue de la Loi – Wetstraat), Brussel·les (Bèlgica)

Time: 14:00 - 19:00

+ info

Participació d’Albert Esteve, Joan García Román i Teresa A. Cusidó.

Programa