Seminars

Bruno Arpino imparteix el Seminari "Like a black swan. Nonstandard family trajectories and subjective wellbeing at older ages"

Organize: Centre d’Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:00 - 13:30

Bruno Arpino és Professor al Departament de Ciències Polítiques i Socials i Codirector del Research and Expertise Centre for Survey Methodology-RECSM de la Universitat Pompeu Fabra.