Seminars

Benoit Laplante imparteix el Seminari "New insights on the choice between marriage and cohabitation in Canada"

Organize: Centre d’Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:00 - 13:30

Benoit Laplante és investigador en el Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut National de la Recherche Scientifique de l’Université du Québec (Canadà).
Treballa en temes de demografia social i en mètodes estadístics aplicats a les ciències socials.
Està realitzant una estada en el CED, del 4 de setembre al 22 de desembre de 2017.