Seminars

Barbara S. Okun imparteix el Seminari "A Reconsideration of Men’s Roles in Recent Fertility and Family Change"

Organize: Centre d’Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:00 - 13:30

Barbara S. Okun, Doctora en Economia (Princeton University), és Professora al Departament de Sociologia i Antropologia a The Hebrew University of Jerusalem (Israel).

La seva recerca se centra en la demografia a Israel, tractant temes com la fecunditat, canvis familiars, patrons matrimonials, educació i desigualtat, treball femení i estratificació social.