Seminars

Anna Cabré imparteix la conferència "La reproducción demográfica, una cuestión compleja. El ejemplo de Cataluña"

Organize: Asociación de Demografía Histórica-ADEH; Centre d’Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:30 - 14:00

Anna Cabré és Directora Honorària del CED i Professora Emèrita de la UAB.