Seminars

Ann Berrington imparteix el Seminari "Understanding the educational polarisation of family experiences in the UK"

Organize: Centre d'Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:00 - 13:30

Ann Berrington és Professora de “Demografia i Estadístiques Socials” a la University of Southampton, Southampton (Regne Unit).