Seminars

Antero Ferreira (Investigador del Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»-CITCEM, Grup d’História das Populações de la Universidade do Minho, Portugal) imparteix la conferència "Da Reconstituição de Paróquias ao Repositório Genealógico: um percurso na demografia histórica portuguesa".

Organize: Asociación de Demografía Histórica-ADEH, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:30 - 14:00

En el marc del Curs “Métodos de investigación en Demografía Histórica para el tratamiento de datos censales y parroquiales”, Antero Ferreira (Investigador del Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»-CITCEM, Grup d’História das Populações de la Universidade do Minho, Portugal) imparteix la conferència “Da Reconstituição de Paróquias ao Repositório Genealógico: um percurso na demografia histórica portuguesa”.