Sergi Trias farà una estada de recerca a l'INED

Sergi Trias farà una estada de recerca a l'INED

L’estada de recerca la durà a terme a la unitat de recerca 5  “Mortality, Health and Epidemiology”, supervisada per Aline Désesquelles. Treballarà en el projecte “Uncovering mortality issues in ageing societies using Spanish  and French multiple cause-of-death data”.

Estada: 15.03.2022 al 02.04.2022

+INFO