Ciencia ciutadana i transferència de coneixement s'uneixen en els projectes XARXES i DEMO-DESIGUAL

Ciencia ciutadana i transferència de coneixement s'uneixen en els projectes XARXES i DEMO-DESIGUAL

Des de la creació de l’Àrea de Demografia Històrica del CED, amb projectes com Five Centuries of Marriages-5CofM (ERC-AdG) dirigit per Anna Cabré o XARXES-Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic (RecerCaixa), codirigit per Alícia Fornés i Joana M. Pujadas o el vigent I+D+I_RETOS (MCIU) dirigit per Joana M. Pujadas, DEMO-DESIGUAL: Condicionantes demográficos de la desigualdad económica, una aproximación histórica (siglos XVIII-XX), s’ha caracteritzat per: 1) la transferència de coneixement; i 2) una aposta ferma cap a la ciència ciutadana, implicant a la ciutadania en el buidatge de documents històrics.

Durant el confinament i, a través de les xarxes socials (@Xarxarecercaixa / xarxes@ced.uab.cat / www.Facebook.com/xarxes.recercaixa) s’ha promogut, a través de jocs, el coneixement del llegat demogràfic i la participació de la ciutadania.

Els primers jocs tractaven de la història dels avantpassats de Sant Climent de Llobregat (informació que partia del buidatge dels arxius sagramentals del municipi) i dels municipis del Baix Llobregat (amb informació provinent dels padrons d’habitants històrics).

El tercer joc, titulat “Desvela l’enigma dels cognoms”, ha estat apadrinat per Marius Serra, qui va dedicar la seva columna de La Vanguardia del dissabte 6 de juny, a parlar sobre el projecte: “es basa en la construcció de xarxes socials històriques per comprendre millor, a través de les dades demogràfiques, el model de societat dels nostres avantpassats”.

Màrius Serra (06.06.2020) “Big Data” en versión retro. La Vanguardia.

+INFO