Portal de transparència

Política de Privacitat

La protecció de dades del CED està regida pel Protocol de Privacitat i Mesures de Seguretat el qual ha estat redactat per al CONSORCI CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRAFICS, ENTITAT PÚBLICA DE DRET PRIVAT(en endavant el Responsable o el CED) de conformitat a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de dades personals (RGPD) i la LOPD 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals I garantia dels drets digitals (LOPD)

La nova legislació europea garanteix una major protecció de les dades personals enregistrades pel Centre d’Estudis Demogràfics lligades a la pròpia administració del CED, a les activitats de recerca i formació que aquí es desenvolupen i també als elements de difusió corresponents.

Informació bàsica sobre la protecció de dades

  1. Responsable del tractament.

El responsable és el Centre d’Estudis Demogràfics, el qual tractarà les dades que es facilitin i/o es generin durant la relació amb el CED.

  1. Finalitat del tractament de dades.

Les dades personals es tracten per: gestions administratives i de funcionament del CED; gestions relatives a la recerca i la formació desenvolupada en el CED; i gestions referents als elements de difusió del CED.

  1. Destinataris de les dades personals i transferències internacionals de dades.

Els principals destinataris inclouen diverses entitats relacionades amb l’activitat i la gestió del CED, i inclouen algunes transferències internacionals, per a les quals s’adoptaran les garanties adequades.

Drets

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament.

Qualsevol dubte sobre les teves dades personals o necessites saber com accedir o eliminar a les dades emmagatzemades, si us plau, contacte amb personaldata@ced.uab.cat.

Informació addicional

Agencia española de protección de datos

Autoritat Catalana de Protecció de Dades